Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union.

Etkinlikler

İletişim Eğitimi

30 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'da CSD-V ve CSSP-II iletişim eğitimi gerçekleştirildi.