Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union.

Etkinlikler

2. İzleme Ziyareti

Avrupa Birliği Başkanlığı ve Teknik Yardım Ekibi uzmanlarının katılımı ile dernek merkezimizde gerçekleşen “2. İzleme Ziyareti” projemizin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bizlere yol gösterici olacak.