Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union.

Bilgi Bankası

Dünya ve Türkiye’de Süt Sektör İstatistikleri

Ülkemiz süt sektörü son on yıllık süreç içerisinde hem üretim hem de işleme sanayi bakımından çok önemli ilerlemeler kaydetmiş ve bu gelişim hiç şüphesiz halk sağlığı ve beslenme politikalarındaki bilinçlenme ile paralel olarak ortaya çıkmıştır. İnsan sağlığı bakımında stratejik bir öneme sahip sütün üretimine yönelik kamu destekleri özel bir önemde değerlendirilmektedir. Süt sektörü ülke ekonomisinde ve halk sağlığının korunmasında hayati bir ödeme sahiptir. Tarım ekonomisi içerisinde ise süt sektörünün payı oldukça büyük olup, hayvansal protein ihtiyacının kayda değer bir kısmı süt ve süt ürünleri ile karşılanabilmektedir.

Ulusal Süt Konseyi tarafından hazırlanan ve paydaşların bilgisine sunulan rapora ulaşmak için tıklayınız.