Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union.

Bilgi Bankası

Türkiye Sütçülük Sektörü Su Kullanımı Verimlilik Raporu

Türkiye sütçülük sektörü için hazırlanmış olan "Su/Atıksu Yönetimi Değerlendirmesi ve Su Verimliliği İyileştirme Olanakları Raporu"na ulaşmak için.